پروژه روستای نویس استان قم

پروژه ویلایی نویس ،قم

مساحت پروژه ۲۵۰ متر مربع

طراحی  و اجرای گچبری  کلاسیک سقف و بدنه

اجرای انواع قاب سازی

اجرای دور لوستر و…

پروژه روستای نویس استان قم
پروژه روستای نویس استان قم
پروژه روستای نویس استان قم
پروژه روستای نویس استان قم
پروژه روستای نویس استان قم